/Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG Tp.HCM xuất bản Online First cho các bài toàn văn

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG Tp.HCM xuất bản Online First cho các bài toàn văn

Các bài toàn văn của các tạp chí và tạp chí thành viên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp.HCM sẽ được đăng tải toàn văn dạng Online First trước khi xuất bản bản thảo cuối cùng và in.

Từ năm 2020, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG Tp.HCM sẽ đăng tải các bài báo trên website của các tạp chí thành viên. Tất cả các bài báo đăng tải dạng Online First trên website là các bản thảo đã được phản biện (peer-review), chấp nhận đăng, được biên tập ngôn ngữ nhưng chưa được chỉnh sửa và xác nhận bởi tác giả của bài báo.
Tất cả các bài báo đăng tải dạng Online First được đánh dấu với biểu tượng Online First và Un-correction Proof. Sau khi bài báo được chỉnh sửa bởi tác giả, bài báo Online First sẽ được thay thế bằng phiên bản cuối cùng của bài báo (phiên bản in).

Online First là một giải pháp then chốt để rút ngắn thời gian trễ xuất bản mà là trở ngại lớn trong việc xuất bản khoa học trong thời gian qua.
Xin vui lòng đọc chính sách xuất bản Online First tại đây:

http://www.scienceandtechnology.com.vn/online-first-policy/

Please read the English version here.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn