/Publish with Us

Publish with Us

Công bố công trình nghiên cứu của bạn với tạp chí truy cập mở (Open Access) của chúng tôi sẽ giúp công trình của bạn được cung cấp miễn phí tức thì đến người đọc. Không giới hạn lượt truy cập, thời gian truy cập, nơi truy cập, truy cập mở thúc đẩy việc chia sẻ kết quả nghiên cứu, kích thích đổi mới sáng tạo và giáo dục.

 

Tại sao nên công bố với chúng tôi ?

  •  Tất cả các bản thảo được phản biện peer-review
  •  Các tạp chí được trích dẫn trong các cơ sở dữ liệu lớn, có số DOI để theo dõi
  •  Quy trình xử lí bản thảo, công bố đạt chuẩn quốc tế
  • Xuất bản trực tuyến với giao diện đẹp, với cả hình thức PDF, XML, HTML
  • Thời gian phản biện nhanh: từ 2-4 tuần
  • Không phí nộp bài
  • Không phí hay phí công bố thấp (tuỳ theo tạp chí)

Hãy chọn tạp chí thích hợp để nộp bản thảo vào liên kết dưới đây